Pārkāpumi alkohola un narkotisko vielu reibumā

 

 Viens no smagākajiem administratīvajiem pārkāpumiem ir transportlīdzekļu vadīšana alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Arī atbildība, kas iestājas šādos gadījumos ir visai ievērojama, jo bez naudas soda tiek piemērota arī transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana, gan arī administratīvais arests. Pie šāda veida pārkāpumiem bez  paredzētā naudas soda vadītājam ir jārēķinās ar vēl citiem izdevumiem - auto stāvvietas pakalpojumi, kas šobrīd ir Ls 8,- diennaktī, evakuatora pakalpojumi, kas atkarīgi no transportēšanas attāluma, kā arī ar ekspertīzes veikšanu saistītie izdevumi. Bez visiem šiem nosauktajiem izdevumiem ir jārēķinās arī ar tiem izdevumiem, kas saistīti ar transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atgūšanu - kursi, eksāmeni jaunas vadītāja apliecības iegūšanai.

Autojurists sniedz kompleksu palīdzību, maksimāli samazinot Jūsu izdevumus, gan sniedzot juridiskas konsultācijas, gan sagatavojoties tiesai un pārstāvot Jūsu intereses tiesā, gan operatīvā automašīnas atgūšanā pēc tās aizturēšanas. Autojuristam ir liela pieredze šīs kategorijas lietās pārstāvot klientu intereses visā Latvijas  teritorijā.


Kontakti

Tel. 26364433

Krasta iela 86, Rīga, LV-1026

Atrašanās vietas kartē

E-mail: info@autojurists.lv


Privilēģiju karte

Reklāma

Developed by: VICTORSTEP