Gājēji, cietušie ceļu satiksmes negadījumā

Gājēji, pasažieri un velosipēdisti ir vismazāk aizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki, tāpēc tieši viņi ir tie, kas visbiežāk gūst dažādas traumas ceļu satiksmes negadījumos.

Autojurists ir viens no pirmajiem, kas aizsāka vērsties tiesā ar prasībām par morālā kaitējuma piedziņu  ceļu satiksmes negadījumā cietušajām personām. Tiesu prakse LR, attiecībā uz morālā kaitējuma piedziņas lietām, ir visai īpatnēja, taču tā pamazām veidojas un Autojurista praksē pilnīgi visās lietās ir bijuši pozitīvi spriedumi.  

Autojurists ne tikai sniedz juridisko palīdzību vēršoties tiesā ar kompensācijas pieteikumu, vai prasības pieteikumu, bet gan jau izmeklēšanas stadijā palīdz rast krimināltiesisku regulējumu un starp pusēm - cietušo un vainīgo noslēgt izlīgumu, kā rezultātā cietušais ir saņēmis kompensāciju, bet vainīgais autovadītājs tiek atbrīvots no kriminālatbildības.

Autojurists sniedz arī konsultācijas un praktiski palīdz cietušām personām saņemt apdrošināšanas atlīdzību, kas tām pienākas saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas (OCTA) likumu. Prakse pierāda, ka gājēji, pasažieri vai velosipēdisti bieži vien nav pat informēti, ka šādas tiesības viņiem pastāv, ka katrs auto vadītājs savu atbildību ir apdrošinājis, tātad cietušai personai apdrošināšanas sabiedrība sedz gan ārstēšanās izdevumus, gan nesaņemtos ienākumus, gan citus materiālos un nemateriālos zaudējumus.

Kontakti

Tel. 26364433

Krasta iela 86, Rīga, LV-1026

Atrašanās vietas kartē

E-mail: info@autojurists.lv


Privilēģiju karte

Reklāma

Developed by: VICTORSTEP