Autojurista privilēģiju karte

Autojurista privilēģiju karti var iegādāties par EUR 100,-  un izmantot neierobežotu laika periodu. Kartes galvenā funkcija - neierobežota skaita bezmaksas juridiskās konsultācijas  kā arī atlaides  50 % apmērā Autojurista pakalpojumiem.

Lai iepazītos ar Autojurista sniegtajiem pakalpojumiem, spied: Autojurista pakalpojumi.  

       AUTOJURISTA KARTES LIETOŠANAS NOTEIKUMI.   

 • Autojurista karte (turpmāk tekstā – karte) ir izmantojama tikai un vienīgi Autojurista piedāvāto pakalpojumu saņemšanai.
 • Kartes derīguma termiņš ir neierobežots.
 • Saņemot pakalpojumu kartes uzrādīšana ir obligāta
 • Bezmaksas juridiskie pakalpojumi, atlaides ir attiecināmi tikai un vienīgi uz notikumiem, kas radušies pēc kartes iegādes. 
 • Saņemot bezmaksas juridisko konsultāciju pa tālruni, kartes īpašnieks nosauc vārdu uzvārdu, kartes numuru, transportlīdzekļa reģistrācijas numuru. Ja šos parametrus vai kādu no tiem klients nevar nosaukt, Autojuristam ir tiesības atteikt sniegt šo pakalpojumu.
 • Karte ir attiecināta uz konkrētu personu un (vai) konkrētu transportlīdzekli. Juridiskos pakalpojumus ar atlaidi var izmantot kartē reģistrētais klients par notikumu, kas noticis gan ar kartē reģistrēto transportlīdzekli, gan kartē nereģistrētu transportlīdzekli. Tāpat, Juridiskos pakalpojumus ar atlaidi var izmantot par notikumu ar kartē reģistrētu transportlīdzekli, ko ir izmantojis gan kartē reģistrēts lietotājs, gan kartē nereģistrēts lietotājs.
 • Kartē reģistrēto transportlīdzekli pārdodot, veicot reģistrācijas numura vai transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības maiņu vai iegādājoties jaunu transportlīdzekli, kartes īpašnieka pienākums ir paziņot Autojuristam jaunos datus (valsts reģistrācijas numura zīmi, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības numuru).
 • Kartes nozaudēšanas gadījumā par to tiek nekavējoties ziņots Autojuristam pa tālruni 26364433, pēc kā karte tiek anulēta. Nozaudēto karti klients var atjaunot, par to maksājot Eur 10,- .

      KĀPĒC IEGĀDĀTIES AUTOJURISTA KLIENTA KARTI 

 • Autojurista specializācija ir tieši saistīta ar auto vadītāju problēmu risinājumiem, gan ceļu satiksmē, gan apdrošināšanas jomā, tāpēc sniegtie juridiskie pakalpojumi būs profesionāli.
 • Jums nekad nebūs jāseko līdzi, kad Jūsu auto beigsies apdrošināšana, jo Autojurists Jums to laicīgi atgādinās un piedāvās iegādāties jaunu apdrošināšanas polisi sniedzot visizdevīgāko piedāvājumu.
 • Jums būs drošības sajūta, ka nelaimē neesiet palicis viens, Autojurists nodrošinās Jums juridisko palīdzību.

 

Kontakti

Tel. 20041924

Krasta iela 86, Rīga, LV-1026

Atrašanās vietas kartē

E-mail: info@autojurists.lv


Privilēģiju karte

Reklāma

Developed by: VICTORSTEP